Sincan’daki Dershaneler

Ülkemizde uygulanmakta olan ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavları (LGS,AYT,TYT gibi)  herhangi bir okula olan talebin o okulun kontenjanından daha çok olması nedeniyle öğrencilerin başarılarına göre sıralanarak yerleştirilmesi ihtiyacından doğmuştur. Eğitim öğretim kurumlarının öğrencilerine sağladıkları avantajların farklı olmasından dolayı ebeveynler çocuklarının daha iyi koşullara sahip olan okullara gitmelerini istemektedirler. Ancak çoğu zaman bu istekler ve beklentiye dönüşen ailelerin talepleri öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu durum öğrencilerin eğitim hayatlarında büyük önem taşıyan sınavlara hazırlanma süreçlerinde istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Eğitim kurumlarına bu alanda sorumluluk düşmektedir. Eğitim kurumları sadece akademik yönden bilgi aktarmakla kalmayıp, öğrencilerin psikolojik olarak da desteklenerek sınavlara hazırlanmaları için gerekli koşulları sağlayabilmelidirler. Sincan’daki dershaneler alanında uzman öğretmenlerle birlikte, rehber öğretmenler ve psikologlar eşliğinde eğitim öğretimi sağlıklı bir biçimde her yönden takip ederler. Bu da öğrencilerinin sınavlardaki başarı düzeylerine anlamlı bir katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda Sincan bölgesindeki öğrencilere hizmet vermekte olduklarından, bu bölgedeki öğrencilerin merkezdeki dershanelere gitme ihtiyacı duymadan, ulaşımda geçen zamandan da tasarruf sağlamasına imkan verirler.  Öğrenciler böylece yolda geçen süre zarfında yorgun, bitkin düşmezler ve daha dinamik bir şekilde derslerine konsantre olabilirler ve başarı seviyelerinde artış gözlemlenebilir. Sincan’daki dershaneler sizi hedeflerinize ulaştırmada çok yetkindirler.

0 312 274 20 02